Evenementen » 7 Aartsengelen

7 Aartsengelen

€ 2,50

Een noveenkaars is een kaars die negen dagen en nachten brandt met een speciale intentie. Zo kan men in die periode bidden om een speciale intentie zoals de genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.

Een noveen of novene (Het woord is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. Het bekendst is de Pinksternoveen ter voorbereiding van het Pinksterfeest in navolging van de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren.

De traditie van het noveengebed vindt haar oorsprong in het voortdurende gebed van Maria met de Apostelen. Ook het pinksterfeest vindt hierin zijn oorsprong.  Het noveengebed kan aan God, Jezus, Maria, of een der Heiligen zijn gewijd.